สำนักงานประสานงาน วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ. อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ 50200


โทรศัพท์ : 053-936362  แฟกซ์: 053-289306

ติตต่อสอบถามทั่วไป                      Email:  pcfmjournal@gmail.com 

ติดต่อสอบถามเรื่องการส่งบทความ  Email:  pcfmjournal@cmu.ac.th 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2716 6651-2 แฟกซ์: 0 2716 6653, 0 2716 6657

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
126/749 หมู่ 5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-583-0719 โทรสาร 02-964-1836

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

© 2018 by PCFMjournal. Proudly created with Wix.com

PCFM