ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

เลขที่ 2 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์: 0 2716 6651-2 แฟกซ์: 0 2716 6653, 0 2716 6657

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)
126/749 หมู่ 5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-583-0719 โทรสาร 02-964-1836

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

© 2018 by PCFMjournal. Proudly created with Wix.com

Archive

PCFM01_Page_01.jpg
PCFM 
Vol. 1​ No. 1  2009
Partnership in Primary Care
PCFM2.jpeg
PCFM 
Vol. 1​ No. 2  2009
พัฒนาระบบดูแล   ผู้สูงวัย
หัวใจอยู่ที่ชุมชนและบริการปฐมภูมิ
journalPCFM4.jpg
PCFM 
Vol. 1​ No. 4  2009
Care along the Life cycle
PCFM05_Page_01.jpg
PCFM 
Vol. 2 No. 5  2010
Palliative Care
PCFM06.jpg
PCFM 
Vol. 2  No. 6
2011
Chronic Care
PCFM7.jpg
PCFM 
Vol. 3 No. 1
2013
Metabolic Syndrome